Dimnikarske storitve

Naložba v vašo varnost.

Plamen skupina, dimnikarske storitve d.o.o.

041 874 979

dimnikar

Nekaj besed o skupini Plamen


  • Poslanstvo - Naš skupni cilj je zagotavljanje vaše varnosti in varovanje okolja.
  • Veščine - Zagotavljamo hitre in kakovostne storitve.
  • Stranke - Zahvaljujoč našim izkušnjam imamo zelo veliko zadovoljnih strank. Postanite ena izmed njih!

Kratka zgodovina dimnikarske službe


Dimnikarska služba je ena najstarejših javnih služb, ki se je začela izvajati v 9. stoletju. Dimnikarske storitve se izvajajo zaradi javnega interesa, predvsem z vidika požarne varnosti, varovanja okolja ter zdravstvene varnosti. Javni oz. skupni interes vsakega posameznika je nedvomno optimalno obremenjevanje okolja, čist zrak ter ustrezna požarna varnost.

Z uporabo in razvojem kurilnih naprav je povezano tudi čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav. Zaradi nepravilno vgrajenih ter slabo vzdrževanih in neredno očiščenih kurilnih in dimovodnih naprav so v zgodovini pogosto nastajali požari. Že takratne mestne in deželne oblasti so poznale pomen pravilne vgradnje ter vzdrževanja in čiščenja kurilnih in dimovodnih naprav. Na način, da je bil za posamezno območje znan točno določen izvajalec dimnikarskih storitev (ureditev odgovornosti), se je služba organizirala na Dunaju že leta 1492.

Namen in cilj dimnikarske službe


Že stoletja je osnovna naloga dimnikarske službe zagotavljanje preventivne požarne zaščite. Razvoj naprav in ozaveščenost ljudi sta prinesla dimnikarski službi nove naloge in obveznosti, predvsem na področju okolja in požarne varnosti. Dimnikarska služba se izvaja v javnem interesu zaradi:

Požarne varnosti


Za zagotavljanje požarne varnosti je treba kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave strokovno vzdrževati, očistiti in pregledovati v predpisanih rokih. S čiščenjem se odstranijo gorljivi ostanki, s čimer je preprečen samovžig.

Varovanja človekovega zdravja

Dimnikarska služba s svojimi pregledi kontrolira naprave in uporabnike opozarja na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti da ne pride do zastrupitev z ogljikovim monoksidom.

Varstva okolja


Z merjenjem dimne emisije kurišč skrbimo, da so vrednosti zraku škodljivih snovi zmanjšane na dovoljeno mero. Država je dolžna zagotoviti čist zrak, saj ima vsak državljan pravico do čistega okolja, kar predstavlja javno dobro.

Racionalne porabe goriv

Poraba goriva se iz leta v leto povečuje, dimnikarska služba pa s svojimi storitvami zmanjšuje porabo goriva, opozarja na nepravilnosti in uporabnike obvešča o energetski učinkovitosti naprav.

Nudimo naslednje dimnikarske storitve


Dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev po odločbi 345-3 SKOZI 2017-6

  • Pregledovanje malih kurilnih naprav in z njimi povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav.
  • Čiščenje malih kurilnih naprav in z njimi povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav.
  • Odstranjevanje katranskih oblog in izvedba protikorozijske zaščite.
  • Pregledovanje in čiščenje zračnikov.
  • Izvajanje meritev obratovalnega spremljanja emisij snovi v zrak iz malih kurilnih naprav in obveščanje uporabnikov storitev javne službe o energijski učinkovitosti malih kurilnih naprav.
  • Posredovanje podatkov o malih kurilnih napravah za vpis v evidenco kurilnih naprav.

Cenik


Na voljo vam je naš cenik, da se boste lažje odločili za naše kvalitetne storitve.

Dimnikar simbol sreče


Kadar vam na vratih pozvoni dimnikar, ne smete njegovih storitev menda nikoli zavrniti. Dejstvo je, da je čiščenje dimnika zapovedano z zakonom, saj je to bistven del požarne varnosti vsakega doma, in iz istega razloga velja dimnikar tudi za simbol sreče. Dimnikar namreč skrbi za varnost domačega ognjišča, ki je imelo nekdaj v vsakem domu osrednji pomen. Dimnikarji so poleg omel s sabo nosili tudi lestve – tudi te so simbol sreče in morajo biti postavljene pokonci, da vodijo proti nebu oziroma v nebesa.

Pregovor pravi, da ko opaziš in srečaš dimnikarja, se moraš prijeti za gumb, kajti on prinaša srečo.

Kontaktni podatki


Plamen skupina d.o.o.

Pongrac 167 a

3302 Griže

041 874 979

Vaše sporočilo je bilo poslano. Hvala!