Plamen skupina d.o.o.
Pongrac 167 a, 3302 Griže
DIMNIKARSKE STORITVE
DIMNIKARSKE STORITVE
Naložba v vašo varnost.
Plamen skupina, dimnikarske storitve d.o.o.

NAŠE STORITVE

Dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev po odločbi 345-3 SKOZI 2017-6


Pregledovanje malih kurilnih naprav in z njimi povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav.

Čiščenje malih kurilnih naprav in z njimi povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav.

Odstranjevanje katranskih oblog in izvedba protikorozijske zaščite.

Pregledovanje in čiščenje zračnikov.

Izvajanje meritev obratovalnega spremljanja emisij snovi v zrak iz malih kurilnih naprav in obveščanje uporabnikov storitev javne službe o energijski učinkovitosti malih kurilnih naprav.

Posredovanje podatkov o malih kurilnih napravah za vpis v evidenco kurilnih naprav.

Za vas bomo storitev opravili strokovno in natančno.

O prihodu vas bomo pisno obvestili 7 dni prej.

Za informacije smo dosegljivi od 7.00 do 16.00 na tel. št.: 041 874 979, Dimnikar Dejan.

NAMEN IN CILJ DIMNIKARSKE SLUŽBE

Že stoletja je osnovna naloga dimnikarske službe zagotavljanje preventivne požarne zaščite. Razvoj naprav in ozaveščenost ljudi sta prinesla dimnikarski službi nove naloge in obveznosti, predvsem na področju okolja in požarne varnosti. Dimnikarska služba se izvaja v javnem interesu zaradi:

Za zagotavljanje požarne varnosti je treba kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave strokovno vzdrževati, očistiti in pregledovati v predpisanih rokih. S čiščenjem se odstranijo gorljivi ostanki, s čimer je preprečen samovžig.

Dimnikarska služba s svojimi pregledi kontrolira naprave in uporabnike opozarja na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti da ne pride do zastrupitev z ogljikovim monoksidom.

Z merjenjem dimne emisije kurišč skrbimo, da so vrednosti zraku škodljivih snovi zmanjšane na dovoljeno mero. Država je dolžna zagotoviti čist zrak, saj ima vsak državljan pravico do čistega okolja, kar predstavlja javno dobro.

Poraba goriva se iz leta v leto povečuje, dimnikarska služba pa s svojimi storitvami zmanjšuje porabo goriva, opozarja na nepravilnosti in uporabnike obvešča o energetski učinkovitosti naprav.