Plamen skupina d.o.o.
Pongrac 167 a, 3302 Griže

Cenik

Paket ugodnosti velja od 1.6.2018 za primarno kurilno napravo v objektu. Cenik velja do preklica.


REDNI PREGLED KURILNE IN DIMOVODNE NAPRAVE, REDNO MEHANSKO ČIŠČENJE KURILNE IN DIMOVODNE NAPRAVE, INFORMIRANJE UPORABNIKA DIMNIKARSKIH STORITEV, OBDELOVANJE EVIDENCE IN OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH POSTOPKOV

32,94 EUR z DDV

REDNI PREGLED KURILNE IN DIMOVODNE NAPRAVE, REDNO MEHANSKO ČIŠČENJE DIMOVODNE NAPRAVE, OBDELOVANJE EVIDENCE IN OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH POSTOPKOV

26,84 EUR z DDV

REDNI PREGLED KURILNE IN DIMOVODNE NAPRAVE, INFORMIRANJE UPORABNIKA DIMNIKARSKIH STORITEV,

OBDELOVANJE EVIDENCE IN OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH POSTOPKOV


18,65 EUR z DDV

REDNI PREGLED KURILNE IN DIMOVODNE NAPRAVE, REDNO MEHANSKO ČIŠČENJE DIMOVODNE NAPRAVE, MERITVE EMISIJ SNOVI Z DIMNIMI PLINI, INFORMIRANJE UPORABNIKA DIMNIKARSKIH STORITEV, OBDELOVANJE EVIDENCE IN OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH POSTOPKOV

42,73 EUR z DDV

REDNI PREGLED KURILNE IN DIMOVODNE NAPRAVE, MERITVE EMISIJ SNOVI Z DIMNIMI PLINI Z INFORMIRANJEM UPORABNIKA DIMNIKARSKIH STORITEV TER OBDELOVANJEM EVIDENCE IN OPRAVLJANJEM ADMINISTRATIVNIH POSTOPKOV

26,57 EUR z DDV

PRVI PREGLED KURILNE IN DIMOVODNE NAPRAVE

60,27 EUR z DDV